Smartphone

கூகுளின் புதிய திறன்பேசி எச்சரிக்கை அமைப்பு

பயனர் பாதுகாப்பிற்கான அதன் அர்ப்பணிப்பைக் கட்டியெழுப்ப, கூகுள் ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்காக மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 'அறியப்படாத கண்காணிப்பு எச்சரிக்கைகள்' அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதுமையான சேர்க்கையானது, பயனர்கள் மீது...