Smartphone Tips

திறன்பேசி (Smart Phone) பயன்பாட்டில் செய்யும் தவறுகள்

திறன்பேசி (ஸ்மார்ட் ஃபோன்) நமது அன்றாட வாழ்வில் மிகவும் அத்தியாவசியமான பொருளாக மாறிவிட்டது. திறன்பேசி இல்லாத மக்கள் இவ்வுலகில் மிகவும் குறைவான ஆட்களே உள்ளன. குறிப்பாக, ஒரு...